31.03.2012 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Listy Oľge

Stretnutie s Luciou Satinskou a knihou Listy Oľge. Kniha Listy Oľge pozostáva zo 155 listov Júliusa Satinského a 51 listov jeho prvej manželky Oľgy z rokov 1962 – 1965.

http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/listy-olge/