25.02.2014 13:00
Trvanie do: 25.02.2014
Podujatie

Prezentácia knihy Lucie Satinskej Listy Oľge

Prezentácia knihy

Lucia Satinská: Listy Oľge

Banská Bystrica: 25.2 o 13.00, Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB BB