03.12.2008 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Margaréty Partelovej Perly v prsteni

Prezentácia knihy Margaréty Partelovej Perly v prsteni v čitárni knižnice na Rázusovej ulici č. 1.