04.04.2019 17:00
Trvanie do: 04.04.2019
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Maríny Zavackej: Ľudácka prevýchova