17.06.2008 17:00
Trvanie do: 17.06.2008
Kníhkupectvo Svet knihy, Obchodná 4, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Mesto tieňov

Za nezvyčajných okolností
uvedie vydavateľstvo Ikar knihu
Mesto tieňov 1 a 2.
 
Miesto činu: v blízkosti kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave a potom v priestoroch kaviarne uvedeného kníhkupectva na 2. posch.
Dátum spáchania skutku:  utorok 17. júna 2008 o 17. 00 h.
 
Mesto tieňov 1 a 2  uvedú do života: Pavel Višňovský a Marián Mitaš.