14.06.2006 17:00
Podujatie

Prezentácia knihy Milan Kňažko.Hráč

Srdečne Vás pozývame na krst knihy
MILAN KŇAŽKO HRÁČ.
 
V stredu 14. júna o 17.00 h
v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4
v Bratislave (2. posch.) sa na Vás teší autorka knihy, Milan Kňažko, jeho hostia a zástupcovia vydavateľstva Ikar.
Knihu uvedie do života Zdena Studenková a Emil Horváth.

 

Kniha Milan Kňažko Hráč je skrátenou a upravenou verziou českého originálu Milan Kňažko: HRÁČ (Ľubica Krénová, Eminnet 2004) s rozšíreným fotografickým materiálom. Uverejnené fotografie sú  zapožičané z archívu Milan Kňažka, Dušana Kleina a Ľubice Krénovej. Fotografie zo slovenských divadelných inscenácií pochádzajú z archívu Divadelného ústavu v Bratislave.