21.02.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Milana Čechvalu Zastavenie v čase

Prezentácia knihy Milana Čechvalu Zastavenie v čase, ktorá vyšla v Spolku autorov umeleckej literatúry.