24.09.2014 16:30
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Prezentácia knihy Miluje, nemiluje, idem

Prezentácia knihy Martiny Monošovej Miluje, nemiluje, idem v spoločenskej miestnosti knižnice na Hasičskej 1. Podujatie v rámci
cyklu „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja". Organizované v spolupráci s KO Únie žien Slovenska v Trenčíne.