19.02.2008 15:00
Trvanie do: 19.02.2008
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Mira Bielika www.skutočnosť.com

Spolok slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Matice slovenskej

si Vás dovoľujú pozvať na autorský večer

miro Bielik  

www.skutočnosť.com / Benátsky diptych I

dielo uvedie Peter Mišák. Umelecký prednes Jozef Šimonovič

v utorok 19. februára 2008 o 15.00 h. Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava