03.12.2007 14:00
Tekovská knižnica v Leviciach
Podujatie

Prezentácia knihy Miroslava Piusa Kronika znovuobjaveného času

Tekovská knižnica v Leviciach

a

Mesto Levice

Vás srdečne pozývajú

na prezentáciu knihy

Miroslava Piusa

KRONIKA ZNOVUOBJAVENÉHO ČASU

dňa 3. decembra 2007 o 14.00 hod.

Literárny klub Tekovskej knižnice   v Leviciach,

CK Junior, A. Sládkoviča 2, prízemie

Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj