09.04.2019 18:00
Trvanie do: 09.04.2019
Rakúske kultúrne fórum v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Mitte

Mitte (román 2018)

čítanie: Mária Bátorová

moderovanie: politológ prof. Jozef Bátora Jr.

Každú spoločnosť tvorí mozaika osudov. Román Mitte (Stred), ktorý navonok vyzerá ako ľúbostný príbeh, je v skutočnosti výsostne politický text, ktorý prináša svedectvo o súčasnom Slovensku. Cez rozhovory bratislavských intelektuálov a digresie osudov jednotlivcov do totality 20. storočia ponúka tento román reflexiu o zmysle života a jeho naplnení, ako aj o osude strednej Európy počas procesu smerovania k demokracii, ktorý ešte stále trvá.

K 30. výročiu nežnej revolúcie otvára táto kniha dôležitú debatu k viacerým kľúčovým otázkam spoločenského vývinu v zjednotenej Európe.

Podujatie bude prebiehať v nemeckom jazyku.