25.02.2008 17:00
Trvanie do: 25.02.2008
Divadielko Jána Palárika v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Mosty z medailí

Prezentácia publikácie spomienok na Williama Schifera Mosty z medailí za účasti autorov Petra Horvátha a Zdenka Šimka v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.