09.06.2008 17:30
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Návštevy

Matica slovenská - Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry
Univerzitná knižnica v Bratislave
Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich 
mio územia Slovenska

majú česť pozvať Vás na privítanie jedinečného knižného diela
NÁVŠTEVY
(výber zo svetovej lyriky v preklade KAROLA STRMEŃA v prvom knižnom 
vydaní na Slovensku)

v pondelok 9. júna 2008 o 17.30 h

v auditóriu Univerzitnej knižnice
na Michalskej 1 v Bratislave