21.02.2006 10:00
Zasadacia miestnosť Ústavu slovenskej literatúry SAV na Konventnej ulici č. 13 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Od iniciatívy k tradícii

Ústav slovenskej literatúry SAV

Vás srdečne pozýva

na predstavenie knihy

 

Od iniciatívy k tradícii

Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť

Knihu predstavia:

Miroslav Balaštík

(Vydavatelství Host Brno)

Jiří Trávníček

(hlavný redaktor edície Strukturalistická knihovna)

Fedor MatejovPeter Zajac

(editori publikácie)

Prezentácia sa uskutoční v utorok 21. februára 2006 o 10, 00 hodine v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV na Konventnej ulici č. 13 v Bratislave

   Publikácia Od iniciatívy k tradícii vyšla v brnianskom vydavateľstve Host na konci roka 2005 a jej zostavovateľmi sú poprední slovenskí literárni vedci – Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. a Mgr. Fedor Matejov, CSc., obaja z Ústavu slovenskej literatúry SAV.

   Antológia chronologicky dokumentuje nástup a jednotlivé etapy štrukturalizmu ako dôležitej modernej línie v slovenskej vedeckej a vôbec kultúrnej tradícii, a to od tridsiatych rokov 20. storočia až po súčasnosť. Sleduje jeho rozvoj a prvú kulmináciu v tridsiatych a štyridsiatych rokoch (M. Bakoš, A. V. Isačenko, I. Hrušovský, E. Pauliny, V. Kochol, N. Krausová, S. Šmatlák, M. Tomčík), násilnú cezúru v päťdesiatych a znovunadviazanie a nové inšpirácie v šesťdesiatych rokoch (O. Čepan, M. Hamada, S. Šmatlák, F. Miko, okruh nitrianskych interpretačných zborníkov, A. Popovič, J. Števček, V. Turčány a i.), prijatie impulzov zo strany dnešnej strednej generácie (V. Mikula, S. Rakús, P. Zajac a i.), nástup postštrukturalizmu (T. Horváth a i.), diskusné bilancie (J. Bakoš, Ľ. Plesník).

   Sled autorov a textov názorne dokumentuje premeny, akými štrukturalistické myslenie na Slovensku prechádzalo, a súčasne navodzuje asociácie, ktoré pri pôvodnom časopiseckom alebo knižnom vydaní jednotlivých textov neboli natoľko zrejmé či nápadné.

   Táto ojedinelá antológia je mimoriadnym príspevkom pre poznanie jednej dôležitej línie slovenského myslenia a písania o literatúre, resp. modernej slovenskej vedy vôbec. Navyše tým, že vyšla v zahraničnom (českom) vydavateľstve – a v rámci prestížneho a reprezentatívneho edičného radu Strukturalistická knihovna , kde už vyšli knihy o českom, francúzskom, nemeckom, poľskom či ruskom literárnovednom štrukturalizme –, výrazne rozširuje poznanie slovenskej literatúry a tiež kultúry a vedy.