13.12.2006
Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Odpísaní...

Stretnutie protagonistov knihy reportáží Odpísaní... s a autorom Slavom Kalným a jeho kolegami novinármi a spisovateľmi.