14.02.2007 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Oľgy Feldekovej Tajomstvo Sloveniek

Pozývame Vás na krst knihy

Oľgy Feldekovej

   Tajomstvo Sloveniek

 

Krst sa uskutoční 14. februára 2007 o  16. 00 h v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici 2 v Bratislave .

Tešíme sa na Vašu účasť.