02.02.2006 18:00
Štúdio 12 na Jakubovom námestí v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy P. Juščáka Návod na prežitie zvyšnej časti života

P o z v á n k a

na prezentáciu knihy

Návod na prežitie zvyšnej časti života

autora Petra Juščáka, ako aj pár významných vynálezov na obveselenie
obecenstva.

Všetko vo štvrtok 2. februára 2006  o 18.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom
námestí 12 v Bratislave.

Návody na použitie komentuje a večer moderuje Juraj Mravec.

srdečne pozýva Peter Juščák