24.11.2008 17:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Pavla Dinku Slovenské masmédiá: Metódy manipulácie

Prezentácia knihy Pavla Dinku Slovenské masmédiá: Metódy manipulácie