06.03.2019 16:30
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Prezentácia knihy Pesničky mojej mamy

Prezentácia knihy Pesničky mojej mamy spojená s besedou s autorom Jozefom Opatovským a jeho hosťami, výstavou obrazov a výšiviek použitých v knihe.

Kniha obsahuje 214 piesní zozbieraných, znotovaných, žánrovo a tematicky oddelených a zapísaných v miestnom nárečí.
Súčasťou knihy je CD s melódiami piesní. K
niha je doplnená výtvarnými ilustráciami, básňami a fotografiami dobových výšiviek.

Hudobný hosť: deti z Harmonikovej akadémie
Moderuje: Ľ. Lišková
Vstup voľný