19.09.2006 18:00
Štúdio 12 na Jakubovom námestí v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Peter Scherhaufer - Učiteľ šašku

Prezentácia knihy Peter Scherhaufer - Učiteľ ,,šaškú" kolektívu autorov vedených dagmar Inštitorisovou.