07.12.2007 19:00
Pivnička na Palackého 2 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Petra Gettinga Klietky

Prezentácia debutu Petra Gettinga Klietky, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Slovart.