26.01.2023 18:00
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Petra Hayesa: PREČO? Ako pochopiť holokaust

Kniha historika Petra Hayesa v slovenčine!
 
Kniha skúma jednu z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva a odpovedá na osem najčastejších otázok, ktoré sa s ňou spájajú: Prečo Židia? Prečo práve Nemci? Prečo vraždenie? Prečo bol holokaust taký rýchly a rozsiahly? Prečo sa Židia väčšmi nebránili? Prečo bola pomoc zvonka taká obmedzená? Napriek množstvu kníh a filmov, múzeí a pomníkov, výpovedí pamätníkov a výučbe venovanej holokaustu sa zdá, že ani po viac ako sedemdesiatich rokoch sa nepodarilo nájsť ucelené vysvetlenie toho, ako sa mohla v srdci civilizovanej Európy v 20. storočí udiať taká nepredstaviteľná masakra.
 
Americký historik Peter Hayes, odborník na dejiny Nemecka a genocídy, na základe rozsiahleho výskumu a štatistických údajov pútavým spôsobom vyvracia mnohé mylné predstavy a interpretácie a odpovedá na všetky kľúčové, nepríjemné a bolestivé otázky. Píše zrozumiteľne a jeho pozoruhodný text je mrazivou zbierkou varovných signálov, minulých i súčasných.
 
Diskutujú PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., Ústav Etnológie a sociálnej antropológie SAV a Mgr. Ján Hlavinka, PhD., Historický Ústav SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH).
Moderuje Michal Hvorecký.
 
Organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom Mamaš a Židovskou náboženskou obcou Bratislava.
 
Knihu preložili Daniel Levický Archleb a Alexandra Strelková.