12.02.2009 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Piesňoslová

Trnavský samosprávny kraj

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

       a autor Vás pozývajú

     na  uvedenie knihy hudobných textov

 

     PIESŇOSLOVÁ

    vo štvrtok 12. februára 2009 o 17.00 hod.

      v čitárni KJF, Rázusova 1 

napísal, zhudobnil a naspieval

 hudobník a spisovateľ

ŽIARISLAV

Hudbou a slovom uvedie

autor knihy 

V knihe je stovka hudobných textov, presiaknutých Žiarislavovou prírodnou filozofiou a 80 fotografií od desiatky autorov, poodhaľujúcich čaro prírodného života.