12.11.2008 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knihy Ponášky na rómske ľudové piesne

Trnavský samosprávny kraj

Knižnica Juraja Fándlyho

v Trnave

a autorka Vás pozývajú

Ponášky

na rómske ľudové

piesne

Prezentácia knižnej novinky za účasti autorky

BOHUSLAVY VARGOVEJ

12. novembra 2008 o 17.00 hod.

v čitárni Knižnice JF v Trnave

Rázusova ul. č. 1