22.11.2017 17:00
Trvanie do: 22.11.2017
Seminárna sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Potopené duše

Srdečne pozývame na verejnú prezentáciu jedinečnej čítanky  Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorá prináša tvorbu zabudnutých aj doposiaľ neobjavených básní dvanástich slovenských poetiek.

Najnovšiu publikáciu ASPEKTU, ktorá je priekopníckym činom v oblasti literárnej histórie, predstavia zostavovateľka, literárna vedkyňa Andrea Bokníková a literárny vedec Ján Gavura. Ukážky z tvorby autoriek publikovaných v čítanke prednesú herečky Divadla ASTORKA Korzo '90 Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková.

Čítanka predstavuje tvorbu autoriek: Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská. Výber z ich básnickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, ukážky z nebásnických textov (článkov, esejí, korešpondencie) a fotodokumentácia.

Názov čítanky vysvetľuje zostavovateľka Andrea Bokníková v úvodnej štúdii:

Pomenovanie „potopené duše“ som si všimla u Ľudmily Podjavorinskej v názve jej eseje v časopise Živena (1937) dotýkajúcej sa situácie konca 19. a začiatku 20. storočia. (...) Označila ním ženy, ktoré „história vôbec nespomína“, ba dokonca ani „najbližšie okolie ich neoceňovalo“, a pritom vytvárali hodnoty kultúry často bez toho, že by sa prezentovali vydávaním kníh alebo cez funkcie vo verejnom živote. Svoj život a sily venovali starostlivosti o rodinu, neraz sa obetovali ako opora či inšpirácia niekomu inému...z tvorby autoriek publikovaných v čítanke prednesú herečky Divadla ASTORKA Korzo '90 Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková.