10.05.2007 17:00
Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Pyžamová revolúcia

Vydavateľstvo NEBOJSA, Slovenská advokátska komora, Nadácia slovenskej advokácie

 a  Klub spisovateľov literatúry faktu

 Vás pozývajú na

PROMÓCIU KNIHY

PYŽAMOVÁ REVOLÚCIA

vo štvrtok 10.mája 2007 o 16. 30 hodine

v Slovenskej advokátskej komore, Kolárska 4,  Bratislava