11.04.2023 18:00
Martinus v Bratislave, Obchodná 26
Podujatie

Prezentácia knihy Reštaurovanie od Márie Bidelnicovej

Kniha Reštaurovanie ponúka milovníkom umenia príležitosť nazrieť do tajomného zákulisia náročnej reštaurátorskej práce prostredníctvom dokumentácie reštaurátorky Márie Bidelnicovej. Reprodukované diela pochádzajú od viacerých umelcov z rôznych období dejín umenia a ilustrujú typ prvotného poškodenia diela, jeho náročný prieskum a konečný reštaurátorský prístup.
 
Prijmite pozvanie na besedu s autorkou knihy Máriou Bidelnicou, ktorá sa uskutoční 11. apríla o 18:00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bratislave. Pozvanie na besedu prijala aj historička umenia Dagmar Kudoláni, vedúci reštaurátor Slovenského národného archívu Ivan Galamboš a vysokoškolský pedagóg Jozef Pavlovič.