22.12.2008 16:00
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Podujatie

Prezentácia knihy Rok na Orave slovom i obrazom

 prezentácia knihy

 

Anton Habovštiak – Vlado Medzihradský

 

Rok na Orave slovom i obrazom

 

Súčasťou podujatia bude udelenie ocenenia Priateľ knižnice.

 

Dňa 22.12.2008 o 16.00 hod. v čitárni knižnice