21.06.2007 18:00
Artotéka na Panenskej ulici 13 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Romana Michelka Revoltujúci Sizyfos

Slovenský inštitút spoločenských vied

si Vás dovoľuje pozvať na

prezentáciu


knihy Romana Michelka

Revoltujúci Sizyfos


dielo bolo ocenené prémiou ceny Ivana Kraska

(za najlepší literárny debut autorov do 35 rokov)


prezentácia sa bude konať

dňa 21. júna 2007 o 18.00 hod.

v Artotéke na Panenskej 13 v Bratislave (vedľa Bulharskej školy)


Program:

úvodné slovo k prezentácii knihy prof. Andrej Červenák a doc. Etela Farkašová

ukážky z diela bude čítať Natália Rolková