05.09.2006 10:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Rút LICHNEROVEJ Anna Regina

Prezentácia knihy Rút LICHNEROVEJ Anna Regina.

Rút Lichnerová tento raz siahla po téme súvisiacej so životom a pôsobením polyhistora, ale predovšetkým vynikajúceho moderného kartografa Samuela Mikovíniho. Lichnerová si však za objekt literárneho stvárnenia vybrala manželku tohto významného Uhra Annu Reginu. Vzhľadom na Mikovíniho spoločenské postavenie, jeho vedomosti, činnosť a zaťatosť, realizujúca sa v multietnických a sociálne diferencovaných podmienkach je už sám tento námet prísľubom na zaujímavú a mnohovrstvovú románovú projekciu, ktorá poskytuje autorke nezvyčajnú príležitosť. Autorka sa jej zmocnila s chuťou a vôbec jej nejde len o dokumentaristickú ilustráciu dejín, ale predmetom jej prozaického výskumu je predovšetkým osobnostný štatút ženy, ktorá sa po zložitých peripetiách rovnými nohami ocitne v realite, keď musí zápasiť o vlastnú tvár, vlastné presvedčenie, vlastnú ženskosť aj o ustavične zaneprázdneného a kráľovnou Máriou Teréziou zaneprázdňovaného Samuela.