19.12.2005 17:00
Slovenský rozhlas v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Stanislava Štepku Kronika komika 3.

Vydavateľstvo Ikar a Rádio Devín si Vás dovoľujú  srdečne pozvať na slávnostné uvedenie do života novej knihy Stanislava Štepku Kronika komika 3.

Bude nám potešením privítať Vás v pondelok

19. decembra o 17. 00 hod. vo Výstavnej sieni Slovenského rozhlasu na Mýtnej ul. č. 1.

 

Pred štyridsiatimi dvomi rokmi vzniklo Radošinské naivné divadlo (1963), ktorého pôvodcom, ale i tvorcom poetiky je Stanislav Štepka. Medzi hlavné poznávacie znaky tohto ojedinelého fenoménu našej kultúry možno uviesť systematický, dôsledný  záujem o veci ľudské, človečenské, ale i národné, ktoré tlmočí autor vo svojich dramatických textoch s osobitým humorom a iróniou. Počas uvedeného obdobia uviedlo Radošinské naivné divadlo vyše štyri desiatky Štepkových celovečerných titulov. Radošinské naivné divadlo sa v očiach kultúrnej verejnosti už dávno stalo doslova národným divadlom.

Vo vydavateľstve Ikar vyšli od autora Stanislava Štepku Kronika komika 1 (2003) a Kronika komika 2 (2005). Obidva  tituly mapujú udalosti  jednotlivých etáp pôsobenia Radošinského naivného divadla. Kronika komika 3 nadväzuje v tomto zmysle na dve predchádzajúce časti.