25.01.2007 16:30
Kníhkupectvo Svet knihy, Obchodná 4, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Stanislava Štepku Kronika Komika 4

srdečne vás pozývam na krst knihy
 
Stanislav  Štepka
Kronika komika 4
 
vo štvrtok 25. 1. 2007 o 16.30 h
v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.
 
V programe vystúpi Radošinské naivné divadlo.
 
 

 Radošinci na polici (1990- 1999)

Jedenásť hier, množstvo príbehov, poznámok a fotografií prináša v poradí štvrtá kniha Stanislava Štepku mapujúca pôsobenie Radošinského naivného divadla. Štvrtá časť sa venuje obdobiu rokov 1990 - 1999.

V roku 1963 vzniklo Radošinské naivné divadlo, ktorého pôvodcom, ale i tvorcom poetiky je Stanislav Štepka. Od svojho vzniku až do súčasnosti uviedlo Radošinské naivné divadlo vyše štyri desiatky Štepkových celovečerných titulov. Kronika Komika 4 obsahuje jedenásť jeho  hier, napríklad: Pokoj domu tomuto, Lás- ka – nie, Včela v zime, Konečná stanica.

Vo vydavateľstve Ikar vyšli od  Stanislava Štepku Kronika komika 1 (2003), Kronika komika 2 (2005), Kronika komika 3 (2005). Všetky časti mapujú udalosti  jednotlivých etáp pôsobenia Radošinského naivného divadla. Kronika komika 4 nadväzuje v tomto zmysle na tri predchádzajúce časti.  Popri uvedených tituloch vyšla Stanislavovi Štepkovi v Ikare   zbierka poviedok  Desatoro (a zopár navyše) (2006), za ktorú získal cenu literárnej kritiky za najhodnotnejšie pôvodné dielo Zlaté pero 2006.