07.02.2008 15:00
Akademické libresso na Štefánikovej 3 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Štefana Lubyho Poriadok verzus chaos

Prezentácia novej publikácie Štefana Lubyho Poriadok verzus chaos.