12.06.2008 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Štefana Murína Človek a jeho svet

Spolok slovenských spisovateľov

PhDr. Galina Murínová, CSc.

si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu novej knihy

Štefan Murín

Človek a jeho svet

dielo uvedú PhDr. Ján Tužinský, PhD. * prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. * Pavol Hudík

umelecký prednes Jozef Šimonovič

vo štvrtok 12. júna 2008 o 15.00 h = Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava