20.06.2007 17:00
Čitáreň U červeného raka v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská

Prezentácia knihy Evy Mality-Fraňovej Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská