07.07.2008 16:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Taký bol Ladislav Mňačko

Prezentácia knihy Jozefa Leikerta Taký bol Ladislav Mňačko.