03.06.2014 16:00
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Prezentácia knihy Táne Keleovej-Vasilkovej Julinkina pekáreň

Prezentácia knižnej novinky Táne Keleovej-Vasilkovej Julinkina pekáreň. Počas podujatia si možno zakúpiť knihy. Súčasťou besedy je vyhodnotenie súťaže s Ikarom.