25.09.2006 17:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Ťavie oblaky

Prezentácia slovenského prekladu knihy Thorvalda Steena Ťavie oblaky

 

www.norway.sk

Thorvald Steen (1954)

debutoval v roku 1983 a následne vydal široké spektrum románov, hier,

básnických zbierok, kratších noviel, kníh pre deti a esejí. Vyprofiloval

sa ako jeden z popredných nórskych medzinárodne orientovaných

spisovate ov. Dôležitým prelomom v jeho kariére bolo vydanie cyklu

básní Ohe (Ilden), ktorý mal ve ký ohlas v zahrani í. Krátko nato si získal

medzinárodné uznanie za tvorivé historické romány Don Carlos (1993),

Giovanni (1995), Carihrad (Konstantinopel, 1999), Koník (Den lille hesten,

2002) avie oblaky (Kamelskyer, 2004). Posledne menovaný román sa stal

predlohou filmu, ktorý sa pripravuje v Turecku.

Práve v týchto d och vychádza aj v slovenskom preklade vo vydavate stve

MilaniuM Press. Steenovo literárne dielo je preložené do 18 jazykov a vyšlo

vo viac ako 30-tich krajinách.

Steen získal mnoho literárnych cien. Bol tiež predsedom Nórskej

spisovate skej únie (1991-1997) a od roku 1997 je jej estným lenom. V roku

2004 získal vládne štipendium nórskeho ministra kultúry.

Bibliografia

Tajomstvom opradené ruže (1983), Lakomé padáky (1985), Neónoví vlci

(1987), Mesa ná skrinka (1988), Jazyk (1991), Ohe (1992), Don Carlos (1993),

Giovanni (1995), Padák pre udí (1995), Džung a (1996), Krá Sahary (1997),

Trpezliví (1997), Carihrad (1997), Vzducholo (2000), Koník (2002), Z Reykholtu

do Bosporu (2003), avie oblaky (2004), Váha snehových kryštálov (2006).

Ocenenia

Cena vydavate stva Gyldendal 1993

Doblougova cena 2001