19.09.2006 10:00
Mestská knižnica na Kapucínskej 3 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy A. Tešovičej Bola Mica u holiča?

Anita Tešovičová predstaví svoju novú knižku pre deti BOLA MICA U HOLIČA?
Krst  knižky sa koná v utorok 19.9. (utorok) o 10.00 hod. v spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice na Kapucínskej 3 (úsek lit. pre deti a mládež)
Podujatie je verejné. Deti rodičia i starí rodičia sú vítaní. Vstup zdarma.