20.07.2006 11:00
Poľský inštitút v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Tony Johnston - Harmonika

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu knihy

Tony Johnston: Harmonika,

ktorá sa bude konať

dňa 20. júla 2006 o 11,00 hod. v Poľskom inštitúte.

Vážení hostia, ktorí prisľúbili účasť:

J.E. p. Rodolphe M. Vallee - veľvyslanec USA v SR

J.E. p. Zenon Kosiniak - Kamysz - veľvyslanec Poľskej republiky v SR

p. Lora J. Berg - kultúrna atašé Veľvyslanectva USA v SR

p. Baruch Myers - bratislavský rabín

p. Ľubica Ďurišinová a p. Ján Bábik - Ministerstvo kultúry SR (Odbor literatúry, knižnej kultúry a štátneho jazyka)

p. Zbigniev Machej – riaditeľ Poľského inštitútu

p. Darina Töröková – konateľka vydavateľstva SPN – Mladé letá

p. Soňa Stušková – editorka prezentovanej knihy

p. Dáša Zvončeková – prekladateľka prezentovanej knihy

Podujatie moderuje Patrícia Garajová–Jarjabková,

hudba: Peter a Martin Kuštárovci

Tony Johnston: The Harmonica

Harmonika

Farebné ilustrácie: Ron Mazellan

Harmonika vznikla na základe skutočného príbehu. Henryk Rosmaryn vyrastal v Czeladzi v Poľsku. V roku 1939 obsadili jeho krajinu Nemci. Henryka odvliekli do koncentračného tábora Dyhernfurt, kde mu harmonika, na ktorú ho naučil hrať otec, pomohla prekonať utrpenie a bolesť počas uväznenia. Po vojne prišiel do Spojených štátov amerických a zmenil si meno na Henry Rosmarin. A zasa mu pomáhala harmonika, keď sa o všetko, čo počas vojny prežil, delil s ostatnými, najmä s mladými, lebo dúfal, že práve oni prinesú lepšiu budúcnosť. A hoci roku 2001 zomrel, jeho príbeh o sile hudby a ľudského srdca je večný.

Silný príbeh knihy Harmonika je umocnený farebnými realistickými ilustráciami.

Prvé vydanie, 2006

Slovenské pedagogické nakladateľstvo