29.06.2006 16:00
Kníhkupectvo Svet knihy, Obchodná 4, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy V čele StB. Pád režimu v záznamoch dôstojnika tajnej policie

Prezentacia knihy V čele StB. Pád režimu v zaznamoch dostojnika tajnej policie, ktora bude vo stvrtok 29.6.2006 o 16:00 v Bratislave, v knihkupectve Svet knihy, Obchodna 4, I.poschodie. 
 Aj touto prezentaciou chceme pokracovat v praci, ktoru zacal pan Jan Langos.
 Anotacia knihy:
V čele Štb je najnovsia publikácia UPN,  svojho druhu jedinečna - poodhaľuje pád komunistického režimu z pohľadu vysokého dôstojníka ŠtB.
Na základe stoviek strán originálnych materiálov Archívu ÚPN, hlavne Krajskej správy Štátnej bezpečnosti v Košiciach je v monografii zrekonštruovaný profesijný rast perspektívneho dôstojníka komunistickej tajnej polície Miroslava Chovanca od jeho referentskej činnosti na úseku tzv. ochrany ekonomiky KS ZNB Správy ŠtB v Košiciach (november 1972) až po zástupcu náčelníka II. Správy ZNB v Prahe - ústredného organizačného celku Štátnej bezpečnosti (apríl 1989).   
V druhej, netypickej časti publikácie je faksimile Chovancovho autentizovaného zošita, v ktorom zaznamenával  informácie služobnej povahy v kľúčovom období novodobých dejín – od 2. novembra 1989 do 2. februára 1990 doplnené o  výpovede z výsluchov Miroslava Chovanca pred Komisiou pre dohľad nad vyšetrovaním 17. novembra.  Vďaka tomu môže čitateľ sledovať reakciu vedenia ŠtB na prudké zmeny vnútropolitickej situácie.
-----