12.12.2007 16:30
Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave, Kapitulská 24
Podujatie

Prezentácia knihy V hodine veľkej skúšky

P O Z V Á N K A

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

a Spolok sv. Vojtecha

Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy

prof. Róberta Letza (Ed.):

 

V hodine veľkej skúšky. 

Listy biskupa Michala Buzalku 

Spoločné prejavy slovenských katolíckych biskupov

 

 

 

Prezentácia sa uskutoční dňa 12. 12. 2007 o 16.30 hod.

v aule Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave

na Kapitulskej ul. 24

Tešíme sa na Vašu účasť.