11.09.2006 17:30
Kostol Najsvätejšej Trojice v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Veroniky LANGOVEJ Smrť za mrežami

Prezentácia knihy Veroniky LANGOVEJ Smrť za mrežami a zádušná svätá omša za ľudí, ktorí boli za svoju vieru väznení a zomreli vo väzení.