17.01.2007 16:00
Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha
Podujatie

Prezentácia knihy Vladimíra Leška Slovensko 1993-2004

Ústav mezinárodních vztahů http://www.iir.cz goga@iir.cz 251 108 260 Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci knihy

Vladimíra Lešky

výzkumného pracovníka Ústavu mezinárodních vztahů

SLOVENSKO 1993 - 2004

Léta obav a nadějí

První česká monografie, která poskytuje pohled na jednotlivé etapy zápasu mladé

Slovenské republiky o důstojné místo v mezinárodních vztazích.

Nad knihou bude diskutovat politolog, bývalý poslanec a místopředseda slovenského parlamentu

Peter Weiss

17. ledna 2007 v 16:00

Ústav mezinárodních vztahů

Nerudova 3

118 50 Praha 1

Po prezentaci jsou hosté zváni na číši vína. Při této příležitosti bude možno zakoupit omezené množství výtisků za zvýhodněnou cenu.