30.11.2006 18:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Zdenky Beckerovej

Prezentácia najnovšej knihy Zdenky Beckerovej Dcéry Rózy Bukovskej. Úvodné slovo prednesie a ukážku v slovenskom jazyku prednesie Etela Farkašová.