22.01.2008 17:00
Mestská radnica v Žiline
Podujatie

Prezentácia knihy žilinských povestí Kliatba kožušníkovej vdovy

slávnostný krst prvej ucelenej zbierky

povestí mesta Žilina

KLIATBA

KOŽUŠNÍKOVEJ VDOVY

Krstiť bude primátor mesta,

Ivan Harman

vodou troch riek,

kamienkami troch hradov

a zemou troch záhrad.

Krst sa bude konať dňa

22. januára o 17. 00 h. v žilinskej radnici.

Zároveň sa budete môcť počas recepcie potešiť výstavou dvoch výtvarníkov

- ilustrátora knihy Bystríka Vanča

- umeleckého rezbára Jozefa Rakovana.

Všetci ste

srdečne vítaní.  autorka

 

Anotácia na zadnom obale knihy:

Zuzana Kuglerová, žilinská spisovateľka historickej prózy, približuje históriu tohto regiónu  prostredníctvom citlivo vyrozprávaných  povesťových príbehov o dávnych časoch, keď sa kováč Melichar oženil s cigánkou Vilmou, ktorá sa v noci premieňala na kobylu, keď prešibaný bača z Diviny prekabátil čerta, keď sa bylinkárka Agáta prestrojila za žobráčku, aby skúšala Žilinčanov,  keď kráľ Matej so svojím povestným Čiernym vojskom robil poriadky na hrade Strečno...

Čitateľský zážitok dotvárajú prekrásne ilustrácie Bystríka Vanča, ktorý patrí k najvýraznejším zjavom najmladšej generácie slovenských ilustrátorov.