18.05.2008 18:00
Kostol jezuitov v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Život pod hviezdou

Spoločnosť Ježišova

Vydavateľstvo Michala Vaška

Vás pozývajú

na prezentáciu knihy

Ivan A. Petranský

Živ ot

pod hvi ezdou

Životný príbeh jezuitského novica

židovského pôvodu

Tomáša Dezidera Munka

18. mája 2008

Kostol jezuitov Bratis lava

Program:

18.00

sv. omša prenášaná rádiom Lumen

(celebruje Ex. Dominik Kaľata SJ, biskup)

19.00

uvedenie knihy:

Ján Ďačok SJ, provinciál SJ

Ivan A. Petranský, autor

Peter Smolík, za vydavateľa

uvádza Štefan Bučko