29.02.2008 17:00
Trvanie do: 29.02.2008
Podujatie

Prezentácia knižky Rozprávky z Lepšieho sveta

„Rozprávky z Lepšieho sveta“

(tlačová správa)

 

V piatok, 29. februára 2008 o 17:00 sa v priestoroch Pracovno-socializačného centra (ďalej len PSC) Lepší svet na Osuského ulici č. 8 v Bratislave-Petržalke koná v rámci osláv mesiaca knihy (marec) krst všetkými očakávanej  knižky príbehov „Rozprávky z Lepšieho sveta“ o putovaní do fantázie, ktoré v rámci projektu pod názvom Literárna dielnička vytvorili klienti Pracovno-socializačného centra Lepší svet – ľudia s mentálnym postihnutím, v spolupráci so spisovateľom, výtvarníkom a kazateľom Cirkvi Bratskej, Danielom Pastirčákom a jeho dcérou Deborkou.

Projekt je výnimočný tým, že vznikal na základe spolupráce profesionálneho spisovateľa a ľudí s mentálnym postihnutím, pričom jednotlivé príbehy sú doplnené aj o ich originálne ilustrácie. Pri príležitosti krstu knižky sa uskutoční aj vernisáž k výstave autorských obrazov Petry Michalovej, ktorá je asistentkou v Kaviarničke Lepší svet, prevádzkovanej ako súčasť chránenej dielne, spolu s dielami, ktoré vytvorila v spolupráci s klientami PSC Lepší svet.

 

Záujemcovia z radov verejnosti, milovníci literatúry a umenia, zberatelia a všetci ľudia dobrej vôle – pozývame Vás na túto výnimočnú akciu, ktorá sa koná ako súčasť verejnej zbierky na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Táto pod názvom „Nezatvárajte nám dvierka“ (viac informácií nižšie) prebieha do 15.júna 2008.

 

Srdečne Vás pozývame na túto zmysluplnú akciu, ktorej cieľom je pomôcť a  podporiť ľudí s mentálnym postihnutím tak, aby sa ich svet stal lepším...