01.12.2006 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knižnej novinky Adventný kalendár

Adventný kalendár

Prezentácia knižnej novinky Spolku svätého Vojtecha za účasti autorky Anny Olšovskej.

1. decembra 2006 o 10.00 hod v oddelení pre deti.