25.05.2006 14:00
Kaviareň Štefanka v Bratislave
Podujatie

Prezentácia Knižnice slovenskej literatúry

Ústav slovenskej literatúry SAV – Vydavateľstvo Kalligram

dovoľujú si Vás pozvať

na predstavenie prvých zväzkov desaťročného edičného projektu

Slovenskej akadémie vied, Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva SR

Knižnica slovenskej literatúry

ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2006 o 14.00

v kaviarni Štefánka, Palisády 59, Bratislava

hostia podujatia:

Martin FRONC, poslanec NR SR

Rudolf CHMEL, minister kultúry SR

Štefan LUBY, predseda SAV

František MIKLOŠKO, poslanec NR SR

László SZIGETI, minister školstva SR

Edíciu uvedie Valér MIKULA,

predseda Programovej a edičnej rady

Podujatie moderuje Jelena PAŠTÉKOVÁ,

riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV